Pts. Tem 15th, 2024

Bilmeden yapılan yanlış sevgi biçimleri çocuklarda kalıcı izlere neden olabilmektedir. Bazı ebeveynler sevgi ifadesi olarak çocuklarını dudaklarından öperler. “Ben annesiyim/babasıyım tabii ki öperim”, “sizin içiniz fesat, ben kötü niyetle öpmüyorum”, “o benim çocuğum ne olacak ki” diye düşünmeyin çocuklar her uyaranı içselleştirir ve vücut kayıtlarına kodlar.

https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/cocuklarda-kalici-izlere-neden-olabilir-uzmanlar-uyariyor-cocugunuzu-2220668?utm_campaign=Cumhuriyet&utm_medium=SliderHaber&utm_source=Anasayfa