Pts. Tem 15th, 2024

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü, 2024 Dijital Haber Raporu’nu yayımladı. Rapora göre dünyada haber okumayan, dinlemeyen ve izlemeyenlerin sayısı artıyor

https://www.indyturk.com/node/730881/haber/oxford-%C3%BCniversitesi-haberden-ka%C3%A7an-okuyucular%C4%B1n-say%C4%B1s%C4%B1-artt%C4%B1-tiktok-xi-ge%C3%A7ti