Per. May 30th, 2024

Türk askeri, 1917 yılında, Gazze’de, bugün belki Gazellilerinkinden çok daha kötü şartlarda dünyanın en modernize ve güçlü ordusunun başlattığı iki kara harekâtında Türk askeri düşmanı iki tam kez yok etmişti.

https://www.indyturk.com/node/668846/haber/1917de-gazzede-t%C3%BCrklere-kar%C5%9F%C4%B1-kara-harek%C3%A2t%C4%B1-ba%C5%9Flat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda-neler-oldu