Çar. May 22nd, 2024

Sayıştay’ın üniversitelere yaptığı denetimlerde çok sayıda usulsüzlük ortaya çıktı.

Sayıştay’ın üniversitelere yaptığı denetimlerde çok sayıda usulsüzlük tespit edildi.

Akdeniz Üniversitesinde dolu olan genel sekreter yardımcılığı, daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve fakülte sekreterliği kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan istisnalar dışında görevlendirme yapıldığı tespit edildi. Raporda bu kadrolara atanmış personelin asıl kadrosu dışında çalıştırıldığına dikkat çekilerek, onların yerine de başka personelin görevlendirildiği kaydedildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin çeşitli birimlerinde, 657 sayılı Kanun’da sayılan haller dışında dolu kadroya vekalet ettirilen kişilerin aynı zamanda harcama yetkililiği ve gerçekleştirme görevlisi görevlerini yaptıkları tespit edildi. Üniversitede izin, geçici görev, disiplin cezası veya görevden uzaklaştırma olmaksızın dolu olan genel sekreter, meslek yüksekokulu sekreteri, fakülte sekreteri ve konservatuvar sekreteri kadrolarına başka memurların görevlendirildiği, söz konusu kadroya ait görevin sürekli ve düzenli olarak bu kişiler tarafından yürütüldüğü ve harcama yetkililiği (genel sekreter) ve gerçekleştirme görevliliği (fakülte ve yüksekokul sekreterleri) görevlerinin de yine bu kişiler tarafından yapıldığı görüldü.

Sakarya Üniversitesinde dolu olan genel sekreter, daire başkanı, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, şube müdürü kadrolarına Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan istisnalar dışında görevlendirme yapıldığı tespit edildi.

Karabük Üniversitesinde, özellikle teknik nitelik gerektiren bazı daire başkanlıklarına meslekten olmayan personellerin atandığı tespit edilirken bu kişilerin sadece bazı haklardan faydalanılması için haksız yere kullandırıldığı ifade edildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesinde de çeşitli kadroları işgal eden personele esas kadrosu dışında başka bir görev verildiği ya da pasif tutulduğu halde, dolu olan bu kadrolara başka personelin vekaleten atandığı ifade edildi.

HACI BAYRAM’DA ARAÇ KİRALAMA HİLESİ

Yine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde, “Araç kiralama hizmet alımı” ihalesi kapsamında 5 adet binek aracın bir yıllığına kiralanmasına karşın, aynı yıl 1 aracın doğrudan temin yöntemiyle 6’şar aylığına iki kez kiralandığı tespit edildi. Aracın toplamda 276 bin liraya kiralanması nedeniyle kanundaki 218 bin liralık doğrudan temin limitinin aşıldığını belirten denetçiler, bir araç kiralama ihalesi varken, farklı bir adet araç için kanundaki limitin altında kalmak amacıyla teminin parçalara bölündüğünü kaydetti.

“BİR AKADEMİSYENE 10 BİLGİSAYAR DÜŞÜYOR”

Boğaziçi Üniversitesinde ise bazı akademisyenlerin üzerinde maksimum 40 adet sadece dizüstü ve 30-45 kadar masaüstü bilgisayar zimmetlendiği kaydedildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Laboratuvarlarda kullanılan masaüstü bilgisayarlar düşüldüğünde dahi, kabaca bir hesapla her bir akademik personelin kullanımına ortalama 10 adet bilgisayar düştüğü görülmektedir. Üniversitenin taşınır kayıtlarındaki bilgisayar sayıları incelendiğinde 2022 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 7 bin 84 adet masaüstü bilgisayar, 2 bin 753 adet dizüstü bilgisayar ve 529 adet tablet ve 163 adet tümleşik bilgisayar olmak üzere toplamda 10 bin 529 adet bilgisayar bulunduğu görülmektedir. Bu bilgisayarların 1685 adedi bilgisayar laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Personel sayıları incelendiğinde ise, Üniversitede toplamda 77’si yabancı uyruklu öğretim elemanı olmak üzere 950 akademik, 1365 idari personel bulunmaktadır.1365 idari personelden hizmetli ve işçi kadroları çıkarıldığında yaklaşık 985 civarında idari personel üzerinde de bilgisayar bulunmaktadır.” (EVRENSEL)

Murat Karaca