Cts. Haz 15th, 2024

Espen Barth Eide, iklim krizinin aynı zamanda bir sağlık krizi olduğunu öne sürüyor. Dün, hükümetin değişen iklimle mücadeleye yönelik yeni planını sundu.

Isı dalgaları, kuraklık, orman yangınları, aşırı hava koşulları, gıdaya ve temiz içme suyuna erişimin azalması ve keneler dahil böcek kaynaklı hastalıklarda değişiklikler.

Storting’in raporuna göre bunlar, iklim değişikliğinin sağlık ve sağlık sistemleri üzerinde nasıl sonuçları olduğunun örnekleri.

Kene, bakteriyel hastalık Lyme hastalığını ve viral hastalık orman kene ensefalitini yayar.

Storting’e yapılan bildirime göre, sıcaklık arttıkça kar örtüsü azaldıkça ve büyüme mevsimi uzadıkça kenenin daha içlere, daha kuzeye ve yokuş yukarı hareket edeceğine inanılıyor.

Son üç yılda kene kaynaklı hastalıklarda artış yaşadık. Oldukça açık. Esas olarak doğayı nasıl kullandığımızla ilgili, ama aynı zamanda iklim değişikliği nedeniyle daha nemli ve daha kuru olduğunu söylüyor.

Aslında av kenesi olan sözde “canavar kene”nin Norveç’te iki kez görülmesine rağmen şu anki iklimle Norveç’te yerleşemeyeceğini de sözlerine ekliyor.

– Ama burası çok sıcak ve hoş olursa, hastalıklı keneler yerleşebilir.

İklim bakanı, daha fazlasını elde etmek istediğimiz büyük miktarda suyu kanalize etmenize olanak tanıyan alanlar olmasına izin verin, diyor.

Planda bulunabilecek diğer daha somut önlemlerden bazıları şunlardır:

Bildirim sistemleri : Yetkililerin yeni bildirim sistemi Nødvarsel aracılığıyla, yaşam ve sağlık için akut bir tehlikenin olduğu aşırı hava ve doğal afetler durumunda insanları uyarabilme olasılığını daha da geliştirin
İnşaat: Devlet sivil sektöründe iklim uyumlu özellik
Sosyal güvenlik: Ulusal güvenliğin ve kritik toplumsal işlevlerin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğine ilişkin bilgileri artırın ve işlevleri gelecek için daha sağlam hale getirin
Balıkçılık: İklim değişikliğinin etkilerini hafifleten ve aynı zamanda deniz faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltan veya CO2 alımını ve karbon tutulmasını artıran olası önlemler hakkında bilgi geliştirmek
Yardım: Yurtdışında iklim uyumu için üçlü yardım.
İklim, barış ve güvenlik: Özellikle savunmasız ülkelerde/bölgelerde iklimle ilgili güvenlik riskleriyle bağlantılı önleyici diplomasi fırsatlarını ve gelecekteki çatışma potansiyelini vurgulamak için bir araç olarak senaryo analizleri hazırlayın.


Aksi takdirde, hükümet gelecekte tarım, ulaşım sektörü ve yangından korunma da dahil olmak üzere iklim uyumu için birkaç yeni plan sunacağını duyurur.(nrk haberi)