Per. Tem 25th, 2024

Bu, Norveç İstatistik Kurumu (SSB) ve Statnett’in istatistikleriyle gösteriliyor, diye yazıyor Europower.

Net ihraç edilen 13 terawatt saat
Bildiğiniz gibi, çok yüksek benzin fiyatları nedeniyle milyarlar krallığa akıyor. Doğal gaz ihracatı daha sonra geçen yıl toplam ihracatın neredeyse yarısını oluşturdu ve Norveç’in 1.574 milyar ticaret fazlası ile 2021’dekinin yaklaşık üç katı kadar yüksek olmasına katkıda bulundu.

– Bunun yabancı ülkelerle elektrik ticaretinden elde edilen ticaret fazlası 22,6 milyar NOK tutarındadır. Europower, bu nedenle elektrik alışverişinin toplam dış ticaret fazlasının yüzde 1,4’üne katkıda bulunduğunu yazıyor.

Geçen yıl ülke dışına yönlendirilen güç, 2021’dekinin iki katından fazla olan 45 milyar NOK değerindeydi.

Norveç İstatistik Kurumu’na göre güç kabloları ithalat için de kullanıldı ve Norveç 2021’e göre yüzde 60’ın üzerinde daha fazla ithalat yaptı.

Europower, Norveç’in çoğunlukla ithal ettiğimiz elektrik için bizim ihraç ettiğimiz elektrik için aldığımızdan daha fazla para ödediğini yazıyor.

– Son 13 yılda Norveç’in yabancı ülkelerle elektrik ticaretinden kaynaklanan ticaret açığı verdiği sadece 3 yıl olmuştur. Ancak aynı yıllarda sattığımız elektrik için aldığımız elektriğe göre daha yüksek fiyat aldığımız sadece 3 yıl da var. (Vg,Stella Bugge)