Cts. Nis 20th, 2024

Neredeyse tüm oylar sayıldı. Şili’de çoğunluk yeni bir anayasaya hayır diyor. Ülkenin eski anayasası ordunun hüküm sürdüğü dönemden kalmadır. Şili vatandaşlarının birçoğu onu değiştirmek istiyordu, ancak yine de yeni anayasa tasarısına hayır çoğunluğu çıktı. Bunun nedeni insanların yeni anayasadaki bazı noktalara şüpheyle yaklaşması olarak gösteriliyor. Bunlardan bazıları, kadınların kürtaj hakkı, yerli halkların kendi haklarının olması gibi başlıklar. Seçimde yüzde 61,9 hayır oyuna karşılık, yüzde 38,1 yeni anayasaya evet oyu verdi. (Karin Flølo, NTB haberleri)